Bireysel Sağlık Sigortası

Bireysel Sağlık Sigortası

Beklenmedik bir kaza veya hastalık sonucu oluşacak sağlık giderlerinizin yanı sıra sağlığınız için ihtiyaç duyacağınız her türlü tanı ile tedavi işlemlerini, Özel sağlık kurumlarında en modern yöntemlerle ve maliyeti düşünmeden karşılanması için hazırlanmış sigortalardır.

Özel Sağlık giderleriniz, genel ile özel şartlar dahilinde ve poliçede belirtilen limitler doğrultusunda karşılanacaktır.